|
Καλάθι 0
Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 2314 01 36 10

Επιστροφές & Αλλαγές

Υπαναχώρηση /  Επιστροφή - Αλλαγή Προϊόντων


Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ή να αλλάξετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από το courier στην απόδειξη παραλαβής.
Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών τότε η Pure-natural δύναται να μην την αποδεχτεί.

Σε εκπτωτικά προϊόντα δεν γίνονται επιστροφές.


Για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής - αλλαγής, θα πρέπει:
1 Να αποσταλει email στο info@pure-natural.gr με την αιτιολογια της επιστροφης και φωτογραφία του λάθους ή του κατεστραμένου προιοντος.


1.1. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας,
παραδίδονται προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα ή ουσιωδώς διαφορετικά κατά είδος ή
κατεστραμένου προιοντος, ο πελάτης–χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος
pure-natural επιστρέφει άμεσα τα προϊόντα στην Εταιρεία, άθικτα και σφραγισμένα, με
πλήρη τη συσκευασία τους και τα έγγραφα που τα συνόδευαν, προς έλεγχο και διαπίστωση
του λάθους.
1.2. Στην ως άνω περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και
τα έξοδα επαναπροώθησης της παραγγελίας στον αγοραστή βαραίνουν την Εταιρεία, αρκεί
να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής.
1.3. Επιστροφές σε χύμα τρόφιμα ή εδώδιμα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει γίνει
κάποιο λάθος από την Εταιρεία ή σε περιπτώσεις μη προβληματικών προϊόντων, δε
γίνονται δεκτές λόγω της φύσης των προϊόντων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.


2.
Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης
από τον αγοραστή

Να αποσταλει email στο info@pure-natural.gr με την αιτιολογια της επιστροφης .

2.1. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε
χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση (απόκτηση της φυσικής
κατοχής) των προϊόντων. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς επιβάρυνση και, αν το είδος έχει
ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που
το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε
άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον ο πελάτης έχει
εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

(β) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα
που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 ημέρες από την προσήκουσα επιστροφή των προϊόντων.
Η επιστροφή των χρημάτων στον αγοραστή θα γίνεται άτοκα με το ίδιο μέσο με το οποίο
είχε γίνει η αρχική είσπραξη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

(γ) Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Εταιρεία έχει
το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή – το ποσό της θα καθορίζεται από
την κατάσταση των προϊόντων – και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε
ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του αγοραστή.

(δ) Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για προϊόντα,
που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση καθώς και για τα χύμα τρόφιμα.

Οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα